Eğitim, Kemalizmden Arındırılmalı

30 Ocak 2012 Pazartesi 02:04

Özgür Eğitim-Sen Genel başkanı Yusuf Tanrıverdi, sistemin Kemalist dayatmadan tamamen kurtarılması gerektiğini söyledi.

Eğitim, Kemalizmden Arındırılmalı
ANDIMIZ DA KALDIRILMALI
Özellikle 12 Eylül'den sonra Kemalizm öğretisinin yalnızca İnkılâp Tarihi ve Millî Güvenlik dersleriyle sınırlı kalmayıp tüm derslerin içine yayıldığına dikkat çeken Tanrıverdi, her gün okulların önünde askerî bir nizamla ve komutlarla dizilen öğrencilere okutulan "and"ı da eleştirerek bunun da kaldırılması gerektiğini söyledi.

Eğitim Kemalizm'den tamamen arındırılmalı

Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Yusuf Tanrıverdi, Türkiye'de eğitim sisteminin Kemalist ideolojinin dayatmasından derhal kurtarılması gerektiğini ifade etti. 
Tanrıverdi, Yeni Asya'ya yaptığı açıklamada Türk mlli eğitim ideolojisinin Kemalist siyasal bir öğreti temelinde yapılandırıldığını kaydetti. Tanrıverdi, şunları söyledi:
"Millî Eğitim Temel Kanunu bu amacını 2. Maddede 'Türk millî eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar yetiştirmek' olarak açık bir şekilde tanımlar. Yine 2547 sayılı YÖK Kanununda yüksek öğretimin plan ve programlamasını 'ana ilkeler' doğrultusunda düzenlerken birinci ilke olarak 'öğrencilere, Atatürk inkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır' şeklinde düzenlenmiştir."

HERKES KEMALİZM'E İMAN ETMEYE ZORLANDI
 
Yusuf Tanrıverdi, Türkiye'de eğitimin amacının tüm yurttaşların Kemalist ideolojinin prensiplerini içselleştirerek bağlanması olduğunu vurgulayarak, eğitimde siyasal ideoloji öğretisinin merkez bir rol oynadığını belirtti. Tanrıverdi şöyle konuştu: "Siyasal ideoloji özellikle 12 Eylül darbesi sonrası oldukça belirgin hale getirildi. Kemalizm öğretisi yalnızca inkılâp tarihi ve milli güvenlik dersleriyle sınırlı kalmayıp tüm derslerin içine yayıldı. Beşikten mezara kadar Kemalizm'e iman edip, bağlanmaları, resmi ideolojinin dışındaki tüm ideoloji, inanç ve düşünceleri zararlı ve yıkıcı akımlar olarak görmeleri tüm yurttaşların bu inanç içinde olmaları eğitim yoluyla sağlanmaya çalışılmaktadır."

İDEOLOJİ AŞILAMAK MİLLÎ EĞİTİMİN İŞİ DEĞİL

"İnsan hakları, özgürlükler temelinde kültürel değerlerinin bütünleştiği, kaynaştığı bir eğitim müfredatı yerine, devlete, ideolojisine mutlak bağlılığı esas alan müfredat Cumhuriyetin kuruluşundan beri sürdürülmektedir" diyen Tanrıverdi, her gün okulların önünde askeri bir nizamla ve komutlarla dizilen öğrencilere okutulan "andın" içeriğine bakıldığında çocukların okula "niçin girdiği" ve "nasıl çıkması" gerektiğinin net olarak görüleceğini de kaydetti. Tanrıverdi, Millî Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat Kanununda değişikliğe giderek Bakanlığın görevleri arasından ideoloji aşılamayı çıkarttığını hatırlatarak, "Bakanlığın bundan böyle ideoloji aşılamak gibi bir görevi olmayacaksa bunun gereği olarak da Millî Eğitimle ilgili tüm kanun, yönetmelik, ders kitapları ve içeriklerinde gerekli düzenleme ve değişikliklerin yapılması beklenen bir durumdur" dedi.

İNKILÂP TARİHİ DERSİ DE KALDIRILMALI

Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Yusuf Tanrıverdi, şöyle devam etti:"Faşist ve sosyalist ideolojilerin; aklın olduğu gibi bedeninde siyasallaştırılmasını anlayışına dayanan gençlik mitine öykülenmeyi çağrıştıran içerikte kutlanan 19 Mayıs Gençlik Bayramı kutlamaları düzenlemesi eksikleriyle beraber olumlu bir değişimdir. Eğitim üzerindeki askeri vesayetin sembol dersi Milli Güvenlik dersinin kaldırılmış olması hakeza eğitimin sivilleşmesi yönünde atılan yine olumlu bir değişikliktir. Eğitimin siyasal öğretilemeden arındırılabilmesi için daha yapılması elzem reformlar var. Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi dersleri liselerden üniversitelere kadar okutulmaktadır. Bu ders yalnızca bir tarih anlatımı olmayıp Kemalist düşüncenin, devlet, yurttaş ve bunlar arasındaki ilişkinin niteliği, Türk kadını (Cumhuriyet kadını), Türk erkeği ve bunların batılı yaşam modeli üzerine kurgulanmış bir toplum mühendisliği içeriğindedir. Devleti, ideolojiyi, etnik kimliği öne olan, farklılıklara kapalı, ülkenin çok kültürlü yapısını yok sayan, inkârcı bir eğitim anlayışıyla; barış, adalet, eşitlik ve dayanışma içinde bir toplum olmamızın önündeki en büyük engellerden biridir. Görevi artık ideoloji aşılamak olmayan bakanlığın bu dersi okutuyor olması görev tanımıyla çelişmektedir."

YENİ ASYA

Yorum Gönder