İslami Hakikatler Araştırma Derneği (İHADER) İran konsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.

21 Mayıs 2014 Çarşamba 13:22

Merkezi Ankara'da bulunan İslami Hakikatler Araştırma Derneği (İHADER) İran baş konsolosluğu önünde, İran'da ki 59 kürt aktivist hakkında verilen İdam cezalarını protesto ederek, bir basın açıklaması yaptı.

İslami Hakikatler Araştırma Derneği (İHADER) İran konsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.
       Uluslararası Af Örgütü raporlarına göre, idamlar ,halka karşı, vahşice, pervasızca, hiç bir dine, inanca, felsefe ve düşünceye sığmayan anlayışla gerçekleşmektedir.
      
          Halen İRAN İSLAMİ CUMHURİYET'i  elli dokuz (59) Kurd Siyasi ve Aktivisti idam etmek istiyor. Bizler

bu idamların durdurulmasını istiyoruz.

          Din adına İKTİDAR olanlar, Dine muhalif hareket edenleri uyarıyoruz. Allah'ın dinini onlara hatırlatmak
için burdayız. Bu idamların durdurulması için sürekli mücadele edeceğiz .
          Bu mücadelemizi inandığımız din  bize emrediyor. Bu eylemimiz "Zalimlerin Ateşine yaklaşma,senide yakar"düşüncesinin gereğidir.

          Kur'an-ı Kerim Nisa Ayet 93 te "Her kim de bir mü'mini kasten bila bedel ,bilerek, öldürürse, onun cezası, ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazapetmiş, ve ona büyük azap hazırlamıştır"

          Ayrıca Kur'an-ı Kerim Maide 32 de "Kim bir İnsanı bila bedel öldürürse, bütün İnsanlığı öldürür, kim bir İnsanı yaşatırsa, bütün İnsanlığı yaşatır" emrinin gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz.

          Kur'an-ı Kerimin emri, hükmü açık,anlaşılır bir şekilde bilindiği halde, size ne oluyorda menfaatiniz, iktidarlarınız, ve nefisleriniz için, insanları öldürüyor ve yok ediyorsunuz.

           İran İslam Cumhuriyeti, adına uygun hareket etmiyor. İslama, vicdana, ahlaka, örf ve adete, Uluslararası İnsan Hakları anlaşma ve prensiplere aykırı hareket etmesi kabul edilemez.

            Ey İslam dini adına hareket ettiğini zanneden, ruhaniler, yöneticiler, Sen Cumhurbaşkanı Hasan RUHANİ, sen İran dini lideri Ali HAMANEY, sizler İslam Dinini Meşhed'den Tahrana taşıdınız, İslamı makam, mevkii, mal mülk, altın ve gümüş biriktirmek için kullandınız.

            Bu davranışlarınızla müşrik oldunuz. Dünyanızı ve ahiretinizi kaybettiniz. Bizler sizileri Hakka ve Adalete ve insanlığa çağırıyoruz. Derhal, KURD SİYASİ VE AKTİVİSTLERİNİN İDAMLARININ DURDURULMASI VE HEMEN SERBEST BIRAKILMASINI İSTİYORUZ.

           "SİZ BİLESİNİZ Kİ, SİZİN İÇİN AFETMEK, EN HAYIRLISIDIR." 
 
      İSLAMİ HAKİKATLER ARAŞTIRMA DERNEĞİ
          (İHADER)

Yorum Gönder