Müfid Yüksel'den Karaman'a Sert Tepki

15 Mayıs 2012 Salı 01:12

Yazarımız Veysel Yenigül ve ilkehaber'den Yavuz Delal'in karşı çıkış ve eleştirileri ile başlayan Hayrettin Karaman'ın sorunlu fetvasında tartışmalar hız kazandı. Son günlerde birden çok Yazarın işlediği ve sitelerde yoğun olarak tartışılan konu, Araştırmacı Yazar Müfid Yüksel'in Hayreddin Karaman'ın fetvasına sert tepki göstermesiyle iyice ivme kazanmışa benziyor. Yüksel, Zeydan'ın aslında Kürtleri hedef almayan fetvasının alet edildiğini ifade etti.Yüksel, 'dini kaynak olarak Kürt ulemâ Ve Meşâyihinden besleneceksiniz, sonra da Misafir-Kundakçı benzetmesi yapacaksınız' diyerek Karaman'a sert çıktı.

Müfid Yüksel'den Karaman'a Sert Tepki
Dini kaynağın Kürt uleması olacak, sonra Misafir/Kundakçı benzetmesi yapacaksın...

Bağdad uzman ulema Proflarından olan Abdulkerim Zeydan’ın ; Federatif veya bölgesel sistem adı altında Irak'ın bölünmesi, izalesi farz olan bir münker (meşru olmayan bir tasarruf)tur fetvası, Hayrettin Karaman'ın, Kundakçı hikayesi üzerinden verdiği "Bölünmeye giden yol kapatılmalıdır" fetvası. Tartışmayı tekrardan hararetli bir boyuta taşıdı.

Yeni Şafak Yazarı Müfid Yüksel, Karaman'ı sert şekilde eleştirdi. Yüksel'in facebook'ta yaptığı açıklama:

Hayreddin Karaman'ın 19 Nisan 2012 Tarihli Yazısındaki Misafir-Kundakçı Benzetmesi Biz Kürtler Açsından Asla Kabul Edilemez Bir Durum.. Heleki, buna Abdülkerim Zeydan'ın Aslında Kürtleri Hedef Almayan Fetvasının Alet Edilmesi Daha da Vahim. Yüksel'e göre Zeydan; Bağdat'ta cereyan eden şii-sünni çatışması ve ayrışmasını kastetmiştir. (Editör) 

Yüksel: ''Oysaki, Hayreddin Karaman'nın Yetişmesinde Önemli Rolü Olan Kendi Şeyhi Kastamonulu Hattatzâde Muhammed İhsan Oğuz, Çapakçurlu (Bingöl) Seyyid Ahmed El-Kürdî'nin Halifesi, Seyyid Ahmed El-Kürdî de Şeyh Said'in Dedesi Şeyh Ali Es-Sebtî'nin Halifesi, Şeyh Ali Es-Sebtî de, Mevlâna Halid Eş-Şehrezorî El-Bağdâdî Hazretlerinin Kardeşi Şeyh Mahmud Sahib'in Halifesi. Elimizde M. İhsan Oğuz'un 1342/1926'da İstanbul'da Arabi Harflerle Basılmış " İki Gavs-ı Enâm: Şeyh Ali Es-Sebtî; Seyyid Ahmed El-Kürdî" Adlı Eseri Var. Burada sıraladığım Şeyhlerin tümü Seyyid Ahmed El-Kürdi'den başlayarak yukarı doğru, Mevlâna Hâlid Hazretleri dahil Kürt. Dini kaynak OlaraK Kürt ulemâ Ve Meşâyihinden Besleneceksiniz, Sonra da Misafir-Kundakçı Benzetmesi Yapacaksınız…'' dedi. 

Yorum Gönder