MÜSİAD'ın Yeni Anayasa Önerisi TÜSİAD'ı Solladı

02 Aralık 2011 Cuma 00:32

MÜSİAD’dan anayasa önerisi: Etnik kimlik yerine ortak kimlik olmalı. Yerel yönetimlere özerklik verilmeli, MGK kaldırılmalı...

MÜSİAD'ın Yeni Anayasa Önerisi TÜSİAD'ı Solladı

MÜSİAD, TÜSİAD’ı solladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, hazırladıkları “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi’’ adlı çalışmayı Four Seasons Bosphorus Oteli’nde bir basın toplantısıyla açıkladı.

Yeni anayasaya ilişkin görüş ve değerlendirmelerini içeren bu öneri paketinin yaklaşık 6 aylık titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu ifade eden Vardan, 78 maddelik öneri paketine dair şu bilgileri verdi:

Kısa ve Sade Anayasa: Çerçeve anayasa anlayışı tercih edilerek, karmaşık değil, basit bir sistematik; sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

Anayasanın başlangıcı: Anayasa’ya, eşit vatandaşlık temelinde, insan onuruna dayanan, tam demokratik devleti esas alan bir ‘başlangıç’ yazılmıştır. Anayasa, resmi ideoloji görüntüsünden arındırılmıştır.

Değiştirilemeyen maddeler: Devletin şekli ve nitelikleri korunurken, bu ilkelerin değişmesi Meclis’in ve seçmenlerin üçte iki çoğunluğunun iradesine bırakılmıştır.

Egemenlik: Türk milleti kavramı, etnik kimliklerin ötesinde, ‘ortak kimlik’ olarak görülmüştür.

Uluslararası Anlaşmalar: Antlaşmaların kanunlardan üstün olduğu kabul edilmiş ve kanunların Anayasa ve antlaşmalara aykırı olamayacağı ifade edilmiştir.

Eşitlik ve pozitif ayrımcılık: Kadınlara karşı ayrımcılık ve hassas gruplar bakımından pozitif ayrımcılık açıkça düzenlenmiştir.

Vatandaşlık tanımı: Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi çerçevesinde, objektif unsurlara bağlanmıştır.

Siyasi partilerin kapatılması: Siyasi parti yasakları, AİHM kararları ve Venedik Komisyonu raporları çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir.

Anadilde eğitim: Özel okulların devletin gözetim ve denetiminde belli bir din ya da dilin eğitimini verebileceği kabul edilmiştir. Eğitim ve öğretim dilinin Türkçe olduğu kabul edilmiş, ancak anadilde eğitim ve öğretim hakkı tanınmıştır.

Kültürel haklar: Kültürel kimliklerin tanınması, geliştirilmesi, kültürel çeşitliliğin kabul edilmesi, dilsel ve dinsel çeşitliliğe saygı gösterilmesi düzenlenmiştir.

MGK, YAŞ: Milli Güvenlik Kurulu ve Yüksek Askerî Şûra, Anayasal kuruluş olmaktan çıkarılmıştır. Genelkurmay Başkanı’nın, kuvvet komutanları arasından, Milli Savunma Bakanı’nın önerisi üzerine, Bakanlar Kurulu tarafından atanması önerilmiştir. Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı’na karşı sorumlu kılınmıştır. Askerî yargı tümden kaldırılmıştır.

Özerklik ilkesi: Üniter devlet ilkesine bağlı kalarak, yerel yönetimlerin özerkliği ilkesi esas alınmış, ancak bölgeli ya da federal devlet modeli benimsenmemiştir.

YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürk Dil ve Tarih Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurumu Anayasal kuruluşlar olmaktan çıkarılmıştır.”

(Taraf)

Yorum Gönder