'Şeyh Said Efendi'yi Rahmetle Anıyoruz'

28 Haziran 2014 Cumartesi 21:35

Azadî İnisiyatifi yayınladığı bir basın açıklamasıyla 89 yıl önce 47 arkadaşıyla katledilen Şeyh Said Efendi'yi ve idam edenleri telin etti.

'Şeyh Said Efendi'yi Rahmetle Anıyoruz'
 1925 yılının Şubat ayında Diyarbakır'ın Dicle (Piran) bölgesinde  Şeyh Said Efendi ve dava arkadaşları tarafından başlatılan kıyam, aynı yılın Haziran ayında son bulmuş ve kıyam Şeyh Said Efendi ve arkadaşlarının idamıyla çok kanlı bir şekilde bastırılmıştı.

Yıllarca çeşitli iftiralarla karalanmaya çalışılan Şeyh Said Efendi ve arkadaşları, aradan geçen 89 yıla rağmen bölge halkı üzerindeki etkisini yitirmemiş, Şeyh Said efendinin İslami bir tavır olarak sergilediği kıyamı destek bulmaya devam etmiştir.

Kürdistan menşeli parti ve STK'larca her yıl 29 Haziran Şeyh Sait Efendi ve arkadaşlarının katledilmesinin yıldönümünde, yaşanan vahşet dile getiriliyor ve bu katliamın failleri lanetleniyor.

1925 kıyamı inkara karşı en büyük itirazlardan biridir

Şeyh Sait Efendi ve 47 arkadaşının şahsında o gün Kemalist düzenin hışmına uğramış Müslüman Kürd milletinin uğrağı katliamı bir basın açıklamasıyla telin eden Azadi İnisiyatifi,  Adalet, özgürlük, İslami ve Kürdistani taleplerin mündemiç olduğu Şeyh Sait Kıyamının,  Kürdistan’ın Kuzeyinde halkın yoğun katılımıyla gerçekleşmiş ve Kürdistan’da inkâra, dayatmaya, işgale karşı ortaya çıkmış en büyük itirazlardan biri olduğu ifade edildi.

''Kemalizm’in, Kuzey Kürdistan’ı Türk İli (Türkiye) yapma projesini sekteye uğratılmıştır''

Açıklamada, ''Bu itiraz nedeniyledir ki sonraki Kürdistani hareketlere ilham kaynağı olmuş,  Kürdistani taleplerin nelerden ibaret olduğunu da net bir şekilde ortaya koymuştur.  Bu ayaklanma; Kemalizm’in, Kuzey Kürdistan’ı Türk İli (Türkiye) yapma projesini sekteye uğratmış, Kürdi, Kürdistani ve İslami aidiyetin korunmasına da hizmet etmiştir. Türkiye’nin Kemalist rejiminin Kürdistan’ın Kuzeyinde Takriri Sükûn Kanunu,  İstiklal Mahkemeleri, Tenkil ve Tedip operasyonlarıyla işlediği suçlar insanlık vicdanını kanatır mahiyettedir.'' ifadeleri kullanıldı.  

''Şeyh Said Efendi ve davasını unutturmak için bir mezar taşı dahi çok görülmüştür''

Osmanlı sonrası oluşturulan Kemalist düzenin bölgede Kürd halkına ve İslam'a olan tahammülsüzlüğünün sonucu olarak  29 Haziran 1925 günü-gecesi Şeyh Said Efendi ve dava arkadaşlarının Kürdistan’ın kadim başkenti Diyarbekir’de idam edildiği belirtilen açıklamada, ''Şeyh Said Efendi ve davasını unutturmak için kendisi ve dava arkadaşlarına bir mezar taşı dahi çok görülmüştür. Aynı muamele Dersim’in yiğit evladı ve Kürdistani bir şahsiyet, önder ve şehid olan Seyyid Rıza ve İslam Âleminin iftiharı olan Kürdistanlı büyük âlim Saidê Kürdi hakkında da icra edilmiştir.'' denildi.

''Kürdistan halkına karşı olan vazifelerini ifada sınıfta kalmışlardır.''

Kürdistani taleplerin İslam’a ve Ümmetin maslahatına aykırı bir yönünün olmadığı ifade edilen açıklamada Kemalistlerin, Baasçıların ve onlar tarafından zihinleri çelinmiş olanların  ileri sürdükleri Kürdistan’ın özgürleşmesinin İslam ve Arap Âlemi’nin birliğine zarar vereceği söyleminin mesnetsiz olduğu vurgulandı.

Açıklamada,  ''Kürdistan halkının meşru temsilcisi olan siyasi aktörler ve bir bütün olarak Kürdistan halkı; Kürdistan halkının ekseriyetinin Müslüman olması itibariyle İslami ve ayni zamanda insani sorumluluklarının bilincindedirler.  Ancak Kürdistan’ın komşusu olan devletler ile hükümetler kendi sorumluluklarının bilincinde olmadıkları gibi, Kürdistan halkına karşı olan vazifelerini ifada sınıfta kalmışlardır.'' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada son olarak, 1925 yılında 47 dava arkadaşıyla beraber asılarak şehit edilen Şeyh Said Efendi rahmetle yad edilerek, '' Kürdistan, Ortadoğu ve insanlık âlemi için gelecek günlerin barış, kardeşlik temenni ediyoruz. '' denildi.

İDAM EDİLENLERİN LİSTESİ

     1 – Şeyh Said

     2 – Şeyh Said’in damadı, Varto ve Muş cephesi komutanı Melıkanlı Şeyh Abdullah

     3 – Varto hücûmunda bulunan aşiret resisi Toqliyanlı Halîd oğlu Kâmil Bey

     4 – Kâmil Bey’in kardeşi Baba Bey

     5 – Elâzığ cephe komutanı Şeyh Şerif

     6 – Dara Hênê (Genç) inzibât komutanı ve geri hizmetler âmiri Fâkih Hasan Fehmî

     7 – Dara Hênê mıntıkasındaki kıyam hareketlerinde bulunan Valirli Hacı Sadık Bey

     8 – Elâzığ, Palu ve Çapakçur (Bingöl) cephelerinde çalışan ve mücahîdler nâmına Çapakçur’da idareyi ele alan reislerden Çanlı Şeyh İbrahim

     9 – Harput cephesinde savaşan ve mücahîdler üzerinde etkisi olan Harputlu Şeyh Ali

     10 – Harput cephesinde savaşan ve mücahîdler üzerinde etkisi olan Harputlu Şeyh Celâl

     11 – Mücahîdler üzerinde büyük etkisi olan Şeyh Hasan

     12 – Diyarbekir ve Lice taarruzlarında müfreze komutanlığı yapan Garibli İzzet Bey

     13 – Garibli İzzet Bey’in oğlu Mehmed Bey

     14 – Çatışma sonucu yakalanan Hanili Mustafa Bey

     15 – Çatışma sonucu yakalanan Hanili Hacı Salih Bey

     16 – Nezîb Dağları’nda yakalanan Çanlı Şeyh Abdullâh

     17 – Nezîb Dağları’nda yakalanan Şeyh Ömer

     18 – Medresesinde kıyam için hazırlıklar yapan Hanili Şeyh Adem

     19 – Maden inzibât komutanı Madenli Kadri Bey

     20 – Mücahîdlerin temsilcisi olarak çalışan ve o sıfatla Piran’a gelen Piranlı Molla Mahmud

     21 – Kıyamın en son yakalanan liderlerinden Silvanlı Şeyh Şemseddîn

     22 – Kıyamın tebliğcilerinden olup harekâta katılan Termilli Şeyh İsmail

     23 – Aynı köyden Termilli Şeyh Abdullâtif

     24 – Varto taarruzun bulunan ve Şeyh Abdullâh’ın müridi olan Balıkanlı Molla Emin

     25 – Çapakçur boğazında son harbe katılan Arap Abdî

     26 – Varto’ya 100 atlı ile saldıran Kargapazarlı Halîl oğlu Mehmed

     27 – Şeyh Şerîf’in kâtibi ve mesai arkadaşı Şinıklı Hasan oğlu Süleyman

     28 – Elâzığ ve Palu muhacirlerinden köy öğretmeni Musyanlı Molla Cemil

     29 – Aşiretiyle birlikte ayaklanmaya katılan Az aşireti reisi Demirci Ömer oğlu Süleyman

     30 – Gêğî (Kiğı) harbine katılan Şerîf oğlu Süleyman

     31 – Fâkih Hasan’ın kâtibi Tahir Bey

     32 – Kıyamın önderlerinden Hanili Mustafa Bey oğlu Mahmud Bey

     33 – Varto’da Şeyh Abdullâh ile birlikte çalışan ve Şeyh Musa’nın oğlu olan Şeyh Ali

     34 – Varto mücahîdlerinden ve beylik bir katırla Hesenanlı Halîd Bey’in yanına giderken yakalanan Balıkanlı Hacı Halîd

     35 – Varto’yu denetimleri altında tutan mücahîdlerden Diyadinli Temur Ağa

     36 – Şeyh Abdullâh’ın cihad arkadaşı ve Hınıslı Kâmil Bey’in oğlu olan Abdullâtif Bey

     37 – Varto taarruzuna katılan mücahîdlerden Muşlu Mehmed Bey

     38 – Varto taarruzuna katılan mücahîdlerden Süleyman Bey

     39 – Varto taarruzuna katılan mücahîdlerden Bahri Bey

     40 – Mücahîdlerin önder şeyhlerinden Zoravalı Şeyh Cemil

     41 – Çapakçur çatışmasında bulunan mücahîdlerden ve Çapakçurlu Süleyman Bey’in oğlu olanYusuf Bey

     42 – Çapakçur çatışmasında bulunan rehber mücahîdlerden biri olup Yamak aşiretinden olanAli Baban

     43 – Şeyh Abdullâh’la birlikte cihad eden Kargapazarlı Halîd Bey

     44 – Harput cephesinde savaşan ve Nadir Bey’in oğlu olup Şeyh Ali’nin yakın arkadaşı olanHalîd Bey

     45 – Çatışmada yaralanan Mehmed oğlu Tahir

     46 – Kıyamın organizatörlerinden olan nahiye müdürü Tayyib Ali

     47 - Şeyh Said’in hizmetkârı “Çerko” lakaplı Yusuf oğlu Çerkes Jandarma Hamîd (75)

Yorum Gönder

Toplam Yorum Sayısı 1

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

İbrahim Hakkı DİLER 4 yıl önce yorumlandı

Bölgede iğdam edilip ş ehit düşenlerden bahsediyorsunuz.Ama Hınıs'ta iğdam edilenlerden hiç bahsedilmiyor.Harekatın merkezi Hınıs olmasına rağmen Şükrü Ağadan bahsedilmemesi Maidardır.

0 Kişi beğendi.