Kürt Medyası Konferansı Kararları

01 Aralık 2011 Perşembe 14:58

Kürt Medyası Konferansı’nda dil birliği ve ulusal konferans talebi öne çıktı.

Kürt Medyası Konferansı Kararları
Irak Kürdistanı Federal Bölgesi'nin Duhok Kentinde 25-26 Kasım tarihlerinde gerçekleşen  Güney-Kuzey Kürt Medyası Konferansı'nın sonuç bildirisi yayınlandı. İki gün süren konferans boyunca Türkiye ve Federal Kürdistan Bölgesi'nden gazeteci, yayıncı ve yazarlar, Kürt medyasının sorunlarını ve Kürt halkının özgürlük mücadelesinde medyanın rolü ve görevlerini tartıştı.

Irak Kürdistanı'nda yaşayan Suriye'li Kürt yazar ve gazetecilerin de katıldığı konferansta, Kürt basınının, çok zor koşullar yaşadığı Türkiye ve Suriye'de karşılaştıkları sıkıntılar ve engeller de anlatıldı. Hem Suriye hem de Türkiye'den katılan gazeteciler tarafından, Kürtlerin yaşadığı sorunların ve mücadelelerinin Irak Kürdistanı medyası tarafından yeterince görülmediği eleştirisinin öne çıktığı konferansın sonuç bildirisinde Kürt basınının daha bağımsız ve 4 parçada da Kürt halkına karşı sorumluluk duyan bir yayıncılık yapması gerektiği vurgusu yapıldı.

KUZEY VE GÜNEY'DE SORUNLAR FARKLI

Konferansa Türkiye'den katılan ve ikinci günde “Barış ve Demokrasinin İnşasında Medyanın Rölü” başlıklı bir sunum gerçekleştiren gazeteci-yazar Fehim Işık'a konferansı nasıl değerlendirdiğini sorduk. Hayat TV'de Çandîyar adlı programı yapan Işık, “İleri tarihlerde benzer konferanslar Suriye ve İran Kürtleri ile de yapılacak. Konferans ile hem güney ve kuzey Kürtleri arasında sağlıklı bir iletişim kurulması, hem de medyanın genel sorunlarının masaya yatırılarak çözüm bulunması amaçlanıyordu” dedi. “Sonuç bildirgesine baktığımızda, en azından bu konuda nitelikli adımlar atılması için somut bazı kararların alındığını görebiliyoruz” diyen Işık, “Güneyli medya mensupları ağırlıkla yasal yönden yaşanan sorunlarını öne çıkardılar. Kuzeyliler ise ağır baskılarla karşı karşıyalar. Kuzey Kürtleri bu sorunların çözümü için kendilerine destek verilmesini talep ediyorlardı. Bu konuda önemli sorunlardan biri de sağlıklı iletişimin alfabe farklılıkları nedeniyle sağlanmamasıydı” dedi. Konferansta, çalışmaların medya ile sınırlı tutulmaması ve artık ulusal konferansın toplanması gerektiğine dikkat çekildiğini belirten Işık, “Ben konferanstan sonra sorunların çözümü ve daha nitelikli bir iletişimin yürütülmesinin artık daha mümkün olduğunu söyleyebilirim” dedi.
(Duhok/EVRENSEL)

SONUÇ BİLDİRİSİNDEN BAŞLIKLAR

* Medya çalışanları arasında ilişkilerin güçlendirilmesi,
* Medya kuruluşlarında kadın haklarının önemsenmesi ve geliştirilmesine özen gösterilmesi, yayınlarda ve çalışanların haklarının gözetilmesinde pozitif ayırımcılık ilkesinin uygulanması,
* Tüm toplumsal kesimlerin haklarının tarafsız bir şekilde gözetilmesi,
* Kürdistan Ulusal Konferansının bir an önce toplanması,
* Karşılıklı anlaşabilmenin daha sağlıklı esaslara kavuşması için dil ile ilgili sorunların bir an önce çözülmesi,
* Ulusal birliğin sağlanması için medyamızın tüm parçalarda yaşanan sorunları sahiplenmesi,
* Medya çalışanlarına özgür, demokratik ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanması,
* Medyamızın Kürtçenin tüm lehçelerini aynı oranda sahiplenmesi ve koruması,
* Özellikle Kürtçenin Kirdkî (Zazakî) lehçesi yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu ve tümüyle bu lehçede yayın yapan bir radyo veya televizyon hala kurulamamş olmasının esas alınarak 24 saat Zazaca yayın yapan bir televizyon kurulması için her kesimin sorumlu davranması,
* Her medya kurumumuzun gelişmeleri paylaşacağı bir internet sayfasının da olması, haber ajansları ve internet sitelerinin 2 alfabe kullanılarak (Arapça ve Latince) hazırlanması,
* Medyayla ilgili sendikalarımızın işini ciddiyetle yapan elektronik yayıncıları da gazeteci olarak kabul edip onlara üyelik hakkı tanıması,
* İnternet sitelerinden ve ajanslardan alınarak kullanılan materyallerde alıntılanan ana kaynağın mutlaka belirtilmesi,
* Konferanslara internet gazetecilerinin de diğer kesimlerden gazetecilerle aynı statüde çağrılı olması,
* Kürdistan'ın tüm parçalarını kapsayan bir medya konferansının yapılması ve bir iletişim ve koordinasyon komitesinin kurulması,
* Kürdistan'ın tüm parçalarından öğrencilerin okuyabileceği bir iletişim fakültesi bölümünün Duhok Üniversitesinde oluşturulması için gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması,
* Tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için ilgili kurumların harekete geçmesi, sorumlu davranmaları,
* Kürtleri aşağılayan dizi filmlerin izlenmemesi, kınanması, Federal Kürdistan Parlamentosunun bu konuya dönük tedbirleri tartışarak gündemine alması kararları alındı.

(evrensel.net)

Yorum Gönder