Nakşibendilik Zulme Direnen Ruh

Nakşibendilik Zulme Direnen Ruh

Ali Rıza FIRAT

28 Ocak 2017, 12:20
  Nakşilik sınır ve ırk ayrımı yapmayan bir düşünce yapısıyla hareket eder. Bununla birlikte bir ırkın veya düşüncenin zulm görmesine ve ezilmesinede müsade etmeyecek bir bilince sahiptir. Bir ırkın var oluşu onun korunması ve renklerin varlığını sürdürmesi Allah'ın buyruklarındandır. İslamiyetten bahsederken sadece Türk, sadece Arap veya sadece Fars'ın şeriatı geçerli olacak diyenlerin karşısına, " Bu din değil, saltanattır " demekten geri durmaz. Anti-emperyalisttir, bidat,hurafe ve batıl olan herşeye Allah'ın kitabı ve peygamberin önderliğinde toplumu yenileme mücadelesini verir.

  Zalim sistemler Nakşibendi düşünceden her zaman korkmuş ve bir gün elbet karşılarında olacaklarını öngörmüşlerdir. Mezopotamya'da , Kafkasya'da, Irak ve İran'da bunun örnekleri mevcuttur. Her bir zalimin diktanın karşısında dikilmiş bir Seyyid veya Şeyh olmuştur.

  Kürdistan topraklarında da durum pek farklı olmamıştır. Kuzey Kürdistan'a Nakşibendilik iki halife ile yayılmıştır. Birincisi Seyyid Tâhâ-yi Nehri , diğeri Şeyh Ali Septi'dir. Bu iki halifeliğin tarihinde ulusal bir mücadele ruhu ile sisteme karşı başkaldırı olmuştur.


Şeyh Ubeydullah Nehri    Şeyh Said Palevi 

  Seyyid Tâhâ-yi Nehri'nin torunu Şeyh Ubeydullah Nehri 1880'de Osmanlı'ya karşı, Şeyh Ali Septi'nin torunu Şeyh Said-i Palevi ise 1925'te Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı başkaldırmıştır. Bununla birlikte halife Şeyh Şamil Kafkasya'da , halife Şeyh Mahmud Berzenci ve Şeyh Abd
ulselam Barzani'de güney Kürdistan'da sisteme ve zulme başkaldırıyorlar.


  Şeyh Abdulselam Barzani    Şeyh Şamil    Şeyh Mahmud Berzenci

 Bahsettiğim haliflerin hepsi ulusal mücadele vermiş ve şehadete ermişler. Evlerini, mal mülklerini, çocukları ve tüm dünyevi kazanımlarını feda etmekten korkmamışlar. Sürgünler, idamlar ve katliamlar yaşamışlar. Bu insanlar tesadüfen değil bir ilmi birikim ve dini bilgi ile donanımlanmış zengin, otoriter ve nüfuslu insanlar. Dinin sadece vecibelerini yerine getirmekle kalmaması gerektiğini, zulme asimilasyona ve soykırımlara yani Allah'ın buğz ettiğine karşı olmak olduğunu bizlere göstermişlerdir.

 Nakşilik devrimci bir tarikattır ve cihad ruhu ile hareket eder. Her ne kadar bugün ki durumu çok farklı olsada bizlere miras kalanın ne olduğunu unutmamak gerekir. Bizi biz yapan zulme ve zalime karşı olmaktır.

 Kürtler yüz yıllardır katliamlara uğruyorlar, zulme karşı mücadele ediyorlar. Kürt alimleri ve ileri gelenleri tarihte bu zulme karşı gelmiş ve zalim sisteme biat etmemiştir. Biat sadece Allah'a olmalıdır demişlerdir. Bugün Alim, Şeyh veya Din adamları dünyevi kaygılarını bir kenara bırakıp Allah için bir şeyler yapmalılar. Yapmazlarsa Kürtler mazlum bir halktır ve bu mazlumluğumunu göremeyecek kadar ferasetten yoksun bir toplumdur. Bunun vebalide en çok Şeyhlerin, din adamlarının ve Alimlerin üstünedir bilsinler...
Kürd-Türk ilişkisini dile getiren Şeyh Ubeydullah Nehri'nin sözleri;

-- Cengewarên Kurd  di cengan de  azar û  êşan dibînin û qurbanîyan didin, lê Tirk jê  mifa werdigirin û xezîna wê dixwin“

-- “Kürd savaşçıları savaşta, savaşın ceremesini, acısını çekiyor ve kurban veriyorlar, fakat Türkler ise bunun nimetlerinden yararlanıyor ve hazinesinden yiyorlar”

 Şeyh Ubeydullah Nehri bir diğer söylemi  “Türkler Kürdler için hiç bir şey yapmazlar. Onların verdiği sözler ve yaptıkları antlaşmalar hepsi yalandır” diyor.  ( Dr. Elî Nerweyî, age sayfa 44) Aso Zagrosi

Şeyh Şamil'in son sözleri;

-- Bizden torunlarımıza kalacak en büyük miras, hürriyet uğrunda savaşmak, hakkı yayma uğrunda can vermek olacaktır.

--  Torunlarımız hürriyet ve istiklal uğruna yapılan savaşların kuyruğu değil, başı olmalıdır.

--  Müslümanlık esasına göre kurulan idare teşkilatı ile diktatörlük bağdaşmaz. Ben müslümanım, müslüman olnlar kendilerine esrete almak isteyen zorba rejimlerle çarpışmak mecburiyetindedir.Şeyh Said Efendi'nin son sözleri;


-- 
Eğer ben ve bu bastonum yalnız da kalsak ben yine bu kafirlere karşı çıkacağım. Ne ben Hz. Hüseyin’den daha değerliyim ne de benim ailem onun ailesinden daha kıymetlidir. Eğer ben bu kafirlere karşı çıkmazsam zebaniler sarığımdan tutup beni cehenneme atarlar, siz o zaman bana yardım edebilecek misiniz? Onlar bana demezler mi; “Ey Said Allah o kadar mal mülk verdi sana. Sen Allah için ne yaptın? Bunlar Allah’ın emirlerini ayaklar altına almışlar. 

Evet ben cihada başladım ve korkanlar, cihat edemeyecekler, hastalar gelmesinler. Bu yol korkakların yolu değildir! 

-- 
 Değersiz dallarda beni asmanıza pervam yoktur. Muhakkak ki ölümüm Allah ve İslâm içindir.

--  Arkamızdan ağlayıp da zalimleri sevindirmeyin. Kıyamımızı iyi anlayın ve bizden sonrakilere anlatın.


arfirat@twitter.com

firataliriza@facebook.com
Yorum Gönder