Türkiye Kürtlerinden 'Ortak Akıl' Hamlesi

10 Mart 2012 Cumartesi 20:48

Diyarbakır'da dün toplanan, "Kollektif Akıl ve Ortak Vicdan" toplantısının sonuç bildirisi bugün açıklandı. Manifesto niteliğindeki bildiride gündem belirleyecek önemli kararlar alındı.

Türkiye Kürtlerinden 'Ortak Akıl' Hamlesi
Dün (9 Mart 2012) Diyarbakır Dedeman Otel'de toplanan "Kollektif Akılla Birlik" toplantısına katılan Kürd siyasi çevrelerinden 51 kişilik heyetin mutabık kaldığı sonuçlar bugün (10 Mart 2012) Diyarbakır'da Gazeteciler Cemiyeti'nde kamuoyu ve medyaya açıklandı.

Dün sabah 09.00 da başlayıp, gece saat:10.00'a kadar süren istişare toplantısında; Kürdistan halkının talepleri, Kürdistan siyasetindeki aktörlerin ödevleri, Kürdistanlı kişi, grup, örgüt ve cemaatlerin karşılıklı vazifeleri, siyasette kullanmaları gereken dil ve buna ilişkin tavsiyelere ilişkin önemli tespit, öneriler dile getirildi.

Kürd dilinin Kurmanci lehçesinde hazırlanan sonuç bildirisini, heyet adına Leyla Zana okudu. Kürd ve Kürdistan meselesi olarak isimlendirilen sorunun, kollektif haklar ve siyasi bir statü ile ancak çözüme kavuşabileceğinin yer aldığı metinde; Kürdistan Konferansının mümkün olan en kısa zamanda toplanması, Suriye Kürdlerine desteğin önemi, Türkiye'nin Suriye'ye müdahelesinin oradaki Kürdlerin aleyhine bir sonuç doğurmaması gerektiği, aksi halde bunun tüm Kürdlere düşmanlık olarak algılanacağı tespitine yer verildi.

Basın açıklamasının sonuç kısmında, tüm Kürdistan halkının Newroz Bayramı da kutlandı.

Basının ve siyasi çevrelerin yoğun ilgi gösterdiği basın açıklamasında, dün toplanan ve çeşitli kesimlerin temsilcilerinin katıldığı toplantıda; Kürdler arası diyalog ve yakınlaşma için bir heyetin seçileceği ve çalışmalara başlayacağı açıklandı.

Keza; Kürd parti ve siyasi çevrelerinin mutabık kaldığı "Yeni Türkiye Anayasası"na ilişkin Kurdi ve Kürdistani taleplerin desteklendiği açıklanırken, bu taleplerin TBMM'ye kabul ettirilmesi için de milyonlarca imzanın hedeflendiği bir kampanyanın başlatılacağı da açıklamada yer verildi.
35810

Basın toplantısında metin Diyarbakır Bağımsız milletvekili Leyla Zanatarafından okundu. Toplantıya Zana’nın yanı sıra Ortak Akıl grubu olarak DTK Eş Başkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk, BDP Eş Başkanı Gültan kışanak, HAK PAR Genel Başkan yardımcısı Hasan Dağtekin, ÖSP Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, KADEP Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Baksi, Dicle Fırat Diyalog Grubu sözcüsü Muhyettin Batmanlı, Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Çoban katıldı. Toplantıda Ortak Akıl Toplantısı katılımcıları da hazır bulundu. Toplantı sonrasında açıklanan metinde şu görüşlere yer verildi:

BASINA VE KAMUOYUNA

Kürdistani siyaset yürüten pek çok siyasi parti, oluşum ve şahsiyetler olarak 9 Mart 2012’de Diyarbakır’da düzenlediğimiz “Ortak Akılla Birlik” toplantısında; Ortadoğu’da Kürtleri bekleyen riskler ve avantajlar, birlikte mücadelenin temel ilkeleri, yeni Anayasa, Kürtler ve ulusal konferans konularının istişare edildiği ve istişareler sonrasında mutabakatla hazırladığımız ortak duruş deklarasyonunu kamuoyu ile paylaşmayı tarihi bir görev olarak görüyoruz.

Her şeyden önce ifade etmek isteriz ki Kürt ulusal sorunu, Kürtlerin halk olmaktan kaynaklı haklarını kullanamaması sorunudur. Kürdistan coğrafyasında son 90 yıldır hakim olan tüm iktidarlar bugünkü iktidar da dahil olmak üzere Kürtleri bir halk olarak görmemiş ve henüz görmemektedir. Bizler açısından Kürt ve Kürdistan sorunu, Kürdistan coğrafyasında Kürtlere idari-siyasi statü verilmeden çözülemez. Adalet, özgürlük, birlikte yaşam ve onurlu barış ancak bu talebin gerçekleşmesiyle mümkün olacaktır.

Dünyadaki değişmeye paralel olarak Ortadoğu’da meydana gelen gelişmeler baskı altındaki halklar açısından önemli fırsatlar ortaya çıkarmıştır. Güney Kürdistan parçası bu fırsatlardan ilk halkayı oluşturmaktadır. Tarihin geriye döndürülemez akışı içinde seyreden gelişmeler, dikta rejimlerinin, baskı rejimlerinin ret ve inkar politikalarının artık sonuç doğurmayacağını göstermektedir. Nüfusu 40 milyonu aşan kadim bir halkın siyasal statüden yoksun yaşamayı zorla ve baskı yoluyla dayatmak günümüz dünyasında artık mümkün değildir. Unutulmamalıdır ki, Kürtlerin tüm siyasal hakları tanınmadan başta Kürtleri baskı altında tutan devletlerde olmak üzere, Ortadoğu coğrafyasında kalıcı bir barış tesis edilemez.

Özellikle yanı başımızdaki Suriye’de meydana gelen gelişmeler Kürtler bakımından yeni olanakları içermektedir. Katılımcılar olarak, Suriye’de yaşayan Kürt halkının söz konusu olanakları ulusal demokratik gelişme yönünde başarılı bir biçimde sonuçlandırmasını Güney Batı Kürdistan’daki Kürt politik güçlerin ortak hareket etmesine bağlı olduğunu belirtir, Güney Batı Kürdistanlı güçlerin birlik çabalarını destekler, onların özgürlüğünü kendi özgürlüğümüz, onların acısını kendi acımız olarak gördüğümüzü tüm dünyaya deklere ederiz.

Bu minvalde geleneksel Türk dış politikasının Kürt karşıtı politikalarının bir devamı olarak AKP hükümetinin Suriye Kürtlerinin statüye kavuşmasını önleyici bir politika geliştirmesi halinde bunu Kürtlere karşı düşmanlık olarak tanımladığımızı bilinmesini isteriz.

Kürdistan’da yaşayan tüm halklar görüş, inanç, siyaset ve şahsiyetler kadim Kürdistan halkının zenginliğidir. Farklı fikirlere sahip siyasi parti, grup, oluşum ve şahsiyetlerin varlığı birlik önünde engel değil, tam tersine çoğulcu demokratik toplumsal yapımızın bir gereği ve olmazsa olmazıdır.

Bu çerçevede; Kürdistan coğrafyasında siyaset yapan her siyasi parti, grup, oluşum, inanç ve şahsiyet, biri birinin varlığını tanıdığını, biri birine yönelik kullanacağı dil karşılıklı tanıma, saygı ve yapıcı eleştiri temelinde olmalıdır. Kürt halkının özgürlük, eşitlik ve demokrasi davasına zarar verecek tarzda biri birini karalayan, halkın moral değerlerini kıran bir dil ve üslup kim tarafından kullanılırsa kullanılsın tasvip edilmeyecektir.

Kürdistan’da siyasi nedenlerden dolayı cezaevinde bulunan Kürt halkının hiçbir evladının cezaevinde çürümesine razı olmadığımızı, olmayacağımızı, cezaevinde siyasi nedenlerle tek bir Kürt kaldığı müddetçe kendimizi özgür görmeyeceğimizi deklere ederiz. Bu kapsamda Kürtlere dönük baskı ve tutuklama politikalarına karşı olduğumuzu ve ortak tutum alacağımızı ifade etmek isteriz.

Türkiye ve dünya kamuoyuna yüksek sesle ifade etmek isteriz ki, Kürt halkı eskisi gibi örgütsüz bir halk değildir. Kürtleri kendi aralarında çatıştırarak, zenginlik olan farklılıklarını kullanarak bölmeyi amaçlayan tüm çabalar beyhudedir.

Gerek yurt içinde gerek yurt dışında Kürt siyasi partilerimiz, grup, oluşum ve şahsiyet diplomasi yürütürken birliğe hizmet edecek tarzda bir dil ve tutum içinde olmalıdır.

En kısa zamanda siyasi partilerimizin, grup, oluşum ve inanç temsilcilerinden oluşacak bir heyet ulusal birlik ve ulusal birlik mekanizmalarını oluşturmak için çalışmaya başlayacaktır.

Kürt halkının sevinçte, acıda ortaklığı aynı zamanda Kürt siyasetlerinin de sevinçte ve tasada ortaklığını gerektirmektedir. Birlik, teklik değildir. Ulusal ittifak farklı oluşum ve fikirlerin bir arada ortak paydalarda, ortak çaba göstermesidir. Bu minvalde yeni Anayasanın oluşum sürecinde ortak mücadele başlattığımızı ve 4 maddelik talebin Anayasaya işlenmesi için milyonlarca imza toplamayı hedeflediğimizi kamuoyuna duyururuz.

Kürdistan’da adalet, özgürlük, statü ve onurlu barışa ulaşmak için Kürdistan Konferansı’nın olabilecek en kısa zamanda gerçekleştirilmesi amacıyla çabalarımız hızlanarak devam edecektir.

Bu toplantı vesilesiyle Kürdistan davasında yaşamını yitiren ve halen bedel ödemeye devam eden tüm şahsiyet ve değerlerimizi saygıyla sahiplendiğimizi, halkımızın istikbali, barışı, ekonomik ve sosyal kalkınmasının birlikte mücadeleden geçtiğine olan inancımla halkımızın Newroz Bayramı’nı kutlar birliğe ve özgürlüğe vesile olmasını dileriz.

En derin saygılarımızı sunuyoruz.

 1. Adem AVCIKIRAN, Aydın
 2. Ahmet  KAN, Dil Bilimci
 3. Ahmet TÜRK, DTK Eş Başkanı
 4. Altan TAN, Milletvekili
 5. Aysel TUĞLUK, DTK Eş Başkanı
 6. Aziz  Mahmut AK, ÖSP Genel Başkan Yardımcısı
 7. Bayram BOZYEL, HAK-PAR Genel Başkan Yardımcısı
 8. Cebbar LEYGARA, DTK Daimi Meclis Üyesi
 9. Ebubekir SAYDAM, Aydın
 10. Ekrem BİLEK, Aydın
 11. Fehim IŞIK, Aydın
 12. Feridun ÇELİK, DTK Daimi Meclis Üyesi
 13. Feridun YAZAR, Aydın
 14. Fethi GÜMÜŞ, Aydın
 15. Filiz BEDİRHANOĞLU, İş Kadını
 16. Fuat ÖNEN, Aydın
 17. Gafur TÜRKAY, Aydın
 18. Gültan KIŞANAK, BDP Eş Genel Başkanı
 19. Halim İPEK, TDŞK
 20. Hasan DAĞTEKİN, HAK-PAR Genel Başkan Yardımcısı
 21. İmam TAŞÇIER, TDŞK
 22. İrfan AÇIKGÖZ, Akademisyen, Aydın
 23. Kazım BUDAK, Aydın
 24. Kemal PARLAK, Aydın
 25. Leyla ZANA, Milletvekili
 26. Lütfü BAKSİ, KADEP Genel Başkan Yardımcısı
 27. M. Emin EREN, Aydın
 28. Mehmet VURAL, Aydın
 29. Meral Danış BEŞTAŞ, BDP Eş Genel Başkan Yardımcısı
 30. Muhyettin BATMANLI, Dicle Fırat Diyalog Grubu
 31. Nadir YEKTAŞ, KADEP Genel Başkan Yardımcısı
 32. Necdet İPEKYÜZ, Aydın
 33. Nevin İL, İş Kadını
 34. Osman BAYDEMİR, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı
 35. Raif ÇİÇEK, Nibuhar Derneği
 36. Ramazan MORAY, Çıra Kültür Derneği
 37. Sabahattin  KORKMAZ, Aydın
 38. Sait AYDOĞMUŞ, Aydın
 39. Sedat YURTTAŞ, Aydın
 40. Selahattin ÇOBAN, Aydın
 41. Selahattin DEMİRTAŞ, BDP Eş Genel Başkanı
 42. Selim SADAK, Siirt Belediye Başkanı
 43. Sertaç BUCAK, Aydın
 44. Sıdkı ZİLAN, Aydın
 45. Sinan ÇİFTYÜREK, ÖSP Genel Başkanı
 46. Şah İsmail BEDİRHANOĞLU, GÜNSİAD Başkanı
 47. Şemsettin KOÇ, Tabipler Odası Başkanı
 48. Şerafettin ELÇİ, KADEP Genel Başkanı
 49. Tülay ÖZDEMİR, DTK Daimi Meclis Üyesi
 50. Ümit TEKTAŞ, HAK-PAR Genel Başkan Yardımcısı
 51. Yakup GABRİEL, Aydın   (10 Mart 2012, Diyarbakır)

Kaynak: HABER DİYARBAKIR


Yorum Gönder

Toplam Yorum Sayısı 1

Kendi Avatarınızın Görünmesi için Üye Olun!

Hınıslı 6 yıl önce yorumlandı

Çok önemli bir gelişme olarak görüyorum. Kürt baharı yakındır evvel allah...

0 Kişi beğendi.